Ιστορικά στοιχεία

 

Φωτογραφικό υλικό

 

Φωτό του Σήμερα

 

Δράσεις Ατρακηνών

 

Χάρτης Περιοχής

 

Χρήσιμα

 

Επικοινωνία

 

 

 

Διάφορα


·         Colmar: η πιο όμορφη πόλη στην Ευρώπη

·         Έρευνα του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ (Cambridge)

·         Τα 7 θαύματα του κόσμου

·         Τα 10 ομορφότερα νησιά στον κόσμο

·         Φρεντ Μπουσουά: φανταστικές φωτογραφίες της Ελλάδας

·         Φωτογραφίες από την παλιά Αθήνα

·         Οι αριθμοί και οι γωνίες τους

·         Κελαηδίσματα πουλιών

·         Τρισδιάστατη αναπαράσταση της Αρχαίας Αθήνας

·         Ο Μέγας Κάμπος: συναυλία με τα ποιήματα του Αχ. Κούμπου

·         Ποια ήταν η Ψωροκώσταινα ( 1826 )


Τι άλλο μπορεί να κάνει ένα κινητό τηλέφωνο

 1.  Ο αριθμός ανάγκης για όλον τον κόσμο είναι: 112. Αυτός ο αριθμός μπορεί να πληκτρολογηθεί ακόμη και αν το κινητό σου είναι μπλοκαρισμένο. Προσπάθησε!

 2.  Κλείδωσες το αυτοκίνητο ξεχνώντας τα κλειδιά μέσα ενώ βρίσκεσαι μακριά από το σπίτι όπου φυλάς άλλα; Θα τηλεφωνήσεις με το κινητό σου σε κάποιον στο σπίτι ο οποίος θα πλησιάσει στο τηλέφωνο το control των κλειδιών και εσύ το κινητό σου στην πόρτα του αυτοκινήτου και αμέσως θα ανοίξουν οι ασφάλειες.  Το ίδιο ισχύει και για το πορτμπαγκάζ. Δοκίμασέ το! 

 3.  Εξαντλήθηκε η μπαταρία του κινητού σου; Όλα τα κινητά έχουν μια ρεζέρβα φόρτωσης της μπαταρίας τους που, πληκτρολογώντας *3370#, αυτόματα ενεργοποιείται δίνοντάς σου ακόμη και 50% πρόσθετο γέμισμα. Όταν θα επαναφορτίσεις το κινητό σου, αυτόματα θα επαναφορτιστεί και η ρεζέρβα.  

 4.  Τι να κάνεις αν σου έκλεψαν το κινητό; Οι έμποροι κινητών διατηρούν κρυφή αυτήν την πληροφορία ώστε ο κλέφτης να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας και να καταναλώνει και παράλληλα, το θύμα της κλοπής, να αγοράσει άλλο κινητό και να συνεχίσει και αυτό να καταναλώνει. Είναι ανάγκη να αποκτήσεις το serial number του κινητού σου. Πληκτρολόγησε *#06# και στην οθόνη σου θα εμφανιστεί ένας κωδικός. Αυτός ο κωδικός, μοναδικός στον κόσμο, είναι το serial number του κινητού σου. Σημείωσέ τον και φύλαξέ τον κάπου. Αν σου κλέψουν το κινητό, ειδοποίησέ τον παροχέα σου και δώστου αυτό τον αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι το κινητό σου θα μπλοκαριστεί τελείως ακόμη και αν ο κλέφτης αλλάξει την κάρτα SIM. Πιθανόν να μην ανακτήσεις το κινητό σου αλλά τουλάχιστον θα έχεις τη βεβαιότητα ότι ο κλέφτης δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ.
Το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ είναι ότι αν όλοι το εφαρμόσουμε αυτό, η κλοπή κινητών είναι κάτι το τελείως άχρηστο.

 Μοιράσου  με  όσους  μπορείς  αυτές  τις  πληροφορίες.


^κορυφή σελίδας


Η δασκάλα, ο επιθεωρητής και ο χορός

Κατά το έτος 1963 και με αφορμή το γεγονός ότι μια δασκάλα πήγε σε ένα χορό με κάποιο κύριο, ο επιθεωρητής της περιοχής την εγκαλεί σε απολογία με το παρακάτω έγγραφο:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Αρ. πρωτ. 91 Κεραμίτσης

Εν Φιλιάταις τη 15-1-63

Π Ρ Ο Σ Την δημοδιδασκάλισσαν του σχολείου Κεραμίτσης

κ. Σταυρούλα Πυλιώτου (μέχρι σήμερα διατελέσασαν εν

αποσπάσει εις σχολείον Αγίου Νικολάου)

Έχοντες υπ' όψιν τα αναγραφόμενα εις την υπό σημερινήν ημερομηνίαν τηλεγραφικήν αναφοράν σας, γνωρίζομεν εις υμάς ότε η προ τριημέρου (12ην τρέχοντος μηνός και ημέραν Σάββατον) επιδειχθείσα εκ μέρους σας επαίσχυντος συμπεριφορά επροξένησεν εις ημάς τε, ως Νόμω εντεταλμένον δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον των πράξεών σας ως δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και εις την ευυπόληπτον κοινωνίαν της πόλεως Φιλιατών οδυνηράν εντύπωσιν.

Διερωτώμεθα: Κατά ποίαν λογικήν, Διδασκάλισσα υμείς, έχετε το δικαίωμα να περιφρονήτε ασυστόλως και ανερυθρυριάσθως το Δημόσιον αίσθημα και να περιέρχησθε νύκτωρ τη συνοδεία ανδρός ουδεμίαν επισήμως έχοντος θεμιτήν σχέσιν με υμάς και δι' ιδιωτικού του αυτοκινήτου την περιοχήν της περιφερείας μας και να προσέρχησθε μετ' αυτού εις δημόσιον χορόν (ως ο προχθεσινός) εις την Λέσχην φρουράς Φιλιατών;
  Εις ποίαν πώρωσιν άραγε έφθασεν η συνείδησία σας, όταν προσερχόμενη εις τον εν λόγω δημόσιον χορόν μετά του εν λόγω ανδρός καταλαμβάνητε θρασύτατα μετ' αυτού θέσιν εις τράπεζαν γειτονικήν προς την του προϊσταμένου Επιθεωρητού σας και παραλείπητε και την στοιχειωδεστέραν εκδήλωσιν κοινωνικής αγωγής, την του χαιρετισμού προς αυτόν;

Ποίος σας έδωσε το δικαίωμα να διασύρητε κατά τον επαίσχυντον αυτόν τρόπον την υπόληψιν και την τιμήν της εναρέτου οικογενείας των Διδασκάλων μου;

Πού κατεχωρήσατε τας επί ώραν μακράν και κατ' επανάληψιν απευθυνθείσας προς το άτομόν σας εκ μέρους υμών νουθεσίας και συμβουλάς επί του ιδίου θέματος της συμπεριφοράς σας;

Πώς είναι δυνατόν να έχωσι πλέον εμπιστοσύνην εις την διδασκάλισσαν των αθώων τέκνων των οι ταλαίπωροι κάτοικοι του χωρίου Άγιος Νικόλαος, όταν παρακολουθούν μετά βδελυγμίας τας ανόμους νυκτερινάς δι' αυτοκινήτου περιπλανήσεις σας; Κατόπιν των ανωτέρω και συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 131,132,160 και 161 του Νόμου 1811/51 καλούμεν υμάς, όπως εντός εικοσιτετραώρου από λήψεως παρούσης απολογηθήτε εγγράφως αναφέρουσα τους λόγους του ως ανωτέρω ολισθήματός σας.

Εν τη περί ής ο λόγος απολογία σας δέον όπως δώσητε απόκρισην και εις τα εξής ερωτήματα:

1.      Πού διανυκτερεύσατε από της 3ης μετά μεσονύκτιον ώρας και μετά το πέρας του χορού;

2.      Πώς απεμακρύνθητε εκ της έδρας σας άνευ αδείας της υπηρεσίας και

3.      Αναφέρατε εις τον κ. Διευθυντήν του σχολείου σας περί της απομακρύνσεώς σας εκ της έδρας, περί του σκοπού της εις Φιλιάτες ελεύσεώς σας και περί του τρόπου και χρόνου αναχωρήσεως και επανόδου σας.

                                                                                    Ο επιθεωρητής

                                                                               Αναστάσιος Χ. Γκόβελας


^κορυφή σελίδας


Αστυνομική εγκύκλιος διαταγή του 1883

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ

Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχας της υπ' εμέ Αστυνομικής Περιφερείας, της πόλεως Δημητσάνας .

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο, Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως .

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ .

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν .

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών .

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

Θα τους πεθάνω δι' άρθρων. Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών των και των μέτρων των, προς το συμφέρον της υπηρεσίας . Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση (σημ. μεταφραστή: η Δημητσάνα, ως γνωστόν, απέχει πολλά χιλιόμετρα από την θάλασσα). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ' όλην την διάρκεια της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, παρά τας θάλασσας, αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Όσοι παρ' εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων, ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός, οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου .

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία .

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής .

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι' αερίων αφεδρωνοκρουσιών .

ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ

Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορου, ποδάγρας κλπ. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ' εμέ όργανα .

 

Εν Δημητσάνα τη 3/12/1883

Ο Αστυνομικός Διοικητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

Υπενωμοτάρχης


^κορυφή σελίδας


Αναφορά Αστυνομικού του 1923

Η αναφορά που ακολουθεί ανήκει στον Ιωάννη Πετράκη, υπαστυνόμο του Κιλκίς, ο οποίος στις 7 Απριλίου 1923 αναφέρει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα εγγράφως:

Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά λίμνην της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς.

Κράζων δε «σταθήτε, ρε πούστηδες, γαμώ το σταυρό σας»

και απαντησάντων «κλάσε μας τ' αρχίδια», απέδρασαν...

Σημείωση: Το «σελαγισούζης» πρέπει να προέρχεται από τη λέξη σέλας, που σημαίνει (φεγγοβολή, ακτινοβολία).


^κορυφή σελίδας


Αστυνομική διαταγή του 1907

 


^κορυφή σελίδας


Έρευνα του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ (Cambridge)

Σνφμύωα  με  μια  έυρενα  σοτ  Πμανιπσήτετο  τυο  Κμτρπιαίζ, δνε  πεαίζι ρλόο  με  τι  σριεά  ενίαι  τοθοπεμετένα  τα  γταμαμρά  μσέα  σε  μαί  λξηέ, αεκρί  το  πώρτο  και  το  ταελείτυο  γάμρμα  να  ενιαί  σητ  στωσή  θσέη. Τα υλοπιόπα  μροπούν  να  ενίαι  σε  τχίυεας  θιέεσς  και  να  μροπετίε  να  τςι δαβαιάστε  χρωίς  πλβημόρα. Ατυό  γνίταει  γαιτί  ο  απρώνθονις εκέγλφοας  δεν  δαεβζιάι  γάμρμα  γάμρμα  κθάε  λξηέ  αλλά  την  λξηέ  σαν σνύλοο. Ατίπτσυεο  ε ;


^κορυφή σελίδαςΤα 10 ομορφότερα νησιά στον κόσμο:
ένα ονειροτάξιδο που ξεκινά από την αυλή μας!

27-7-11

Και ναι ψήφισαν,

και ναι η Σαντορίνη

αναδείχθηκε πρώτη στα δέκα πιο όμορφα νησιά του κόσμου.

Πάμε να απολαύσουμε τις μοναδικές ομορφιές τους.

Για να το διαβάσεις κάνε κλικ εδώ


^κορυφή σελίδαςΣυναυλία "Ο Μέγας Κάμπος"
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 - ώρα 7.30 μ.μ.

αφίσα                    δελτίο τύπου


^κορυφή σελίδας


για την καλύτερη προεπισκόπηση χρησιμοποιείστε Internet Explorer 6+ ή συμβατή εφαρμογή.

© Atrax - Piniada 2009 (creation ippocampus ds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com